Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej kwiecień 2018
21.
sobota
K. BIAŁY

Dz 9, 31-42
J 6, 55.60-69