Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej październik 2018
20.
sobota
K. BIAŁY

Ef 1, 15-23
Łk 12, 8-12