Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej marzec 2018
12.
poniedziałek
K. FIOLETOWY

Iz 65, 17-21
J 4, 43-54