Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej marzec 2018
14.
środa
K. FIOLETOWY

Iz 49, 8-15
J 5, 17-30