Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej kwiecień 2018
16.
poniedziałek
K. BIAŁY

Dz 6, 8-15
J 6, 22-29