Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej kwiecień 2018
18.
środa
K. BIAŁY

Dz 8, 1b-8
J 6, 35-40