Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej grudzień 2018
7.
piątek
K. BIAŁY

Iz 29, 17-24
Mt 9, 27-31