Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej październik 2019
7.
poniedziałek
k. biały

Dz 1, 12-14
Łk 1, 26-38
(LM, t. VI)