Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej październik 2019
11.
piątek
k. zielony

Jl 1, 13-15; 2, 1-2
Łk 11, 15-26