Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej grudzień 2019
1.
niedziela
k. fioletowy

Iz 2, 1-5
Rz 13, 11-14
Mt 24, 37-44