Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej grudzień 2019
3.
wtorek
k. biały

Iz 11, 1-10
Łk 10, 21-24