Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej lipiec 2022
Opracowanie:

Kalendarza Liturgicznego Diecezji Radomskiej
w wersji elektronicznej na podstawie wydania drukowanego
Wydawnictwa Diecezji Radomskiej , Radom 2017

Redakcja kalendarza: ks. Tomasz Herc