Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej kwiecień 2020
MSZA ŚW. NA UROCZYSTOŚĆ
TYTUŁU MIEJSCOWEGO KOŚCIOŁA

Właściwy dzień uroczystości Tytułu („ipsa die”)

Gdy w tę samą dobę zbiegnie się uroczystość Tytułu kościoła z innym obchodem („occurentia”), wtedy ustępuje ona tym dniom liturgicznym, które w tabeli pierwszeństwa są wymienione pod nr. l-4b (tabelę pierwszeństwa dni liturgicznych zawiera Mszał Rzymski s. [73] oraz każdy tom Liturgii Godzin; zob. tabela pierwszeństwa). W wypadku takiej zbieżności uroczystość Tytułu przenosi się na najbliższy dzień, którego nie ma w cyt. tabeli pod nr. 1-8; w wypadku zaś zbieżności z niedzielą Adwentu, Wielkiego Postu lub okresu paschalnego, uroczystość Tytułu przenosi się na poniedziałek.

Obchód uroczystości Tytułu w najbliższą niedzielę

W niedzielę okresu Bożego Narodzenia i „w ciągu roku” (tzn. poza okresem Adwentu, Wielkiego Postu i Paschy), która bezpośrednio poprzedza lub następuje po uroczystości Tytułu (w którą nie przypada inna sollemnitas), dla dobra wiernych wolno celebrować wszystkie Msze z udziałem ludu o w/w Tytule, używając w całości formularza z jego uroczystości. Gdy zewnętrzny obchód Tytułu przypada w niedzielę okresu Adwentu, Wielkiego Postu lub okresu paschalnego albo w uroczystość, wtedy we wszystkich Mszach św. należy użyć formularza z tej niedzieli lub uroczystości, a z obchodu Tytułu wolno zastosować następujące elementy:

a) kolor szat (jeśli są one wspanialsze niż szaty koloru dnia)
b) homilia
c) Modlitwa Powszechna
d) pieśń na przygotowanie darów
e) w wypadku użycia III Modlitwy Eucharystycznej wolno wymienić imię Świętego (lub Błogosławionego), pod którego Tytułem kościół jest zbudowany.