Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej lipiec 2018
23.
poniedziałek
K. BIAŁY

Ga 2, 19-20
J 15, 1-8
(LM, t. VI)