Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej grudzień 2019
11.
środa
k. fioletowy

Iz 40, 25-31
Mt 11, 28-30