Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej kwiecień 2018
17.
wtorek
K. BIAŁY

Dz 7, 51-59; 8,1
J 6, 30-35