Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej październik 2018
13.
sobota
K. BIAŁY

Ga 3, 22-29
Łk 11, 27-28