Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej marzec 2019
14.
czwartek
k. fioletowy

Est 4, 17k. l-m.r-u
Mt 7, 7-12