Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej październik 2019
12.
sobota
k. zielony

Jl 4, 12-21
Łk 11, 27-28