Kalendarz Liturgiczny Diecezji Radomskiej grudzień 2019
5.
czwartek
k. fioletowy

Iz 26, 1-6
Mt 7, 21. 24-27